Lägenhet - Mer detaljer om olika typer av Lägenheter

Lägenhet

Lägenhet

Lägenhet är en bostad som ingår i en större fastighet med flera andra lägenheter. En lägenhet kan antingen ägas, och då kallas lägenheten för bostadsrättslägenhet, eller som kan lägenheter hyras, och då benämns den för hyresrättslägenhet eller bostadshyresrätt.

Bostadsrättslägenhet

En bostadsrättslägenhet, kallas ofta förkortat för bostadsrätt, är en typ av boende som lägenhetsinnehavaren äger själv. Formellt sätt är det bostadsrättsföreningen som äger fastigheten men lägenhetsinnehavaren är medlem i bostadsrättsföreningen och har besittningsrätt till lägenheten och denna rätt kan säljer eller överlåtas till blivande ägare.

Ofta säljs bostadsrättslägenheter med hjälp av en mäklare som hjälper till med beskrivning och värdering av lägenheten, annonsering i utvalda media, håller i visningarna och tar i anbud från intresserade köpare. Mäklaren hjälper också till med alla papper och dokument som ska skrivas på och skickas in till berörda.

Vissa bostadsrättsföreningar, dock inte alla, tillåter att ägare till lägenheter hyr ut den i andra hand till någon släkting, vän eller annan. Dock ska bostadsrättsföreningens styrelse alltid informeras om och godkänna att lägenheten hyrs ut.

Lägenhetsinnehavaren ansvar

Som ägare till en bostadsrätt har du fullständigt ansvar för allt invändigt i lägenheten så som golv, väggar, kök, badrum och maskiner, vitvaror. Det som bostadsrättsföreningen ansvarar för, och där med indirekt lägenhetsinnehavaren, är utvändiga reparationer av fastigheten, fastighetsskötsel samt byta av stammar och avlopp.Hyresrättslägenhet

Hyresrättslägenhet

En bostadshyresrätt äger inte den som bor i lägenheten utan den hyrs varaktigt av en hyresvärd som kan vara en privatperson eller en juridisk person som t.ex. ett bostadsföretag. Du som har besittningsrätt till en hyresrättslägenhet har inte rätt att överlåta eller sälja rätten till bostaden till någon annan. Dock får lokaler som hyrs säljas till annan part.

För att bo en en hyresrättslägenhet ska ingen insats betalas men däremot en månatlig eller kvartalsvis avgift/hyra. De flesta hyreslägenheter ombesörjs av Allmännyttan som normalt är kommunalägda bolag i syfta att tillhandahålla bra och funktionella bostäder till medborgarna.

Lägenhetsinnehavaren ansvar

När du bor i en hyresrättslägenhet har du inga krav på dig att reparera ett betala extra för reparationer. Vissa bostadbolag erbjuder servicen att du kan begära få golvet omlagt eller nya maskiner i förtid men då höjs hyran lite istället för att du betalar för inköpskostnaden.

Den stora fördelen med en hyreslägenhet är att du kan ringa fastighetsskötaren och ett handtag på en dörr inte fungerar eller ett fönster har gått sönder så fixar fastighetsskötaren det.

Lägenhetsregistret

Sedan 2010 har Sverige ett lägenhetsregister där alla lägenheter som finns ska vara registrerade.

Lägenhetsregistret är just en registrering av lägenheterna och inte av vilka personer som har rätt att bo i lägenheten. Den information som samlas in i lägenhetsregistret och en lägenhet är:

  • Typ av kök i lägenheten (kök, kokvrå eller kokskåp)
  • Hur många rum lägenheten har
  • Lägenhetens storlek
  • Typ av lägenhet (specialbostad, studentbostad, eller normal lägenhet)
  • Fyrsiffrigt lägenhetsnummer (De två första sifforna är våningsplan och 10 definieras som markplan. De två sista siffrorna är lägenhetsnummer i ordning från trappans vänstra sida och medurs.)
  • Adress till lägenheten
  • Fastighetens byggnadsnummer
  • Fastighetens byggnadsändamål
  • Fastighetens nybyggnadsår
  • Lägenheternas ombyggnads- eller tillbyggnadsår